Podłączenie kominka do centralnego ogrzewania

Mając kominek z płaszczem, z pewnością będziemy chcieli ogrzewać nim cały dom. A żeby to było możliwe, musimy wykonać podłączenie kominka do instalacji centralnego ogrzewania. Na łamach tego artykułu chciałem ten temat w kilku słowach omówić.

Najpierw kilka słów o przepisach. Kominek z płaszczem, jakkolwiek nie umieszcza się go w kotłowni, jest kotłem na paliwo stałe. Tak wynika z definicji kotła — a jest to urządzenie, które przy spalaniu paliwa wytwarza ciepło pod postacią jakiegoś nośnika — gorącej wody, pary, oleju termalnego. Te warunki są spełnione. Przepisy zaś mówią (a konkretnie §133 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie), że:

Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła.

W dużym skrócie chodzi o to, że w kotłach na paliwo stałe bardzo trudno jest szybko obniżyć ich wydajność, w momencie, gdy w instalacji ustanie odbiór ciepła. Może się więc zdarzyć sytuacja, w której w kotle zagotuje się woda — a to powoduje gwałtowny wzrost jej ciśnienia, który może rozerwać instalację zamkniętą. W instalacji otwartej bezpośrednio nad kotłem montuje się otwarte naczynie wzbiorcze, przez które po prostu wylewa się nadmiar wody (a także ucieka przez to naczynie para wodna), co zabezpiecza rury przed rozerwaniem.

I dlatego jeśli kominek nie posiada tzw. wężownicy schładzającej (która odbierze ciepło w razie takiej sytuacji awaryjnej), musi być podłączony do instalacji otwartej. I nie jest to problem, jeśli cała instalacja w domu jest otwarta. Kłopot w tym, że dziś ona rzadko taka jest — bo nowoczesne źródła ciepła, jak pompy ciepła i kotły kondensacyjne, potrzebują do poprawnej pracy instalacji zamkniętych.

W takich sytuacjach stosuje się mały obieg grzewczy z kominkiem (otwarty), połączony z instalacją centralnego ogrzewania za pomocą wymiennika ciepła.

Jeśli zaś kominek ma wężownicę schładzającą, to trzeba mu tylko doprowadzić do niej rurkę z zimną wodą z wodociągu).

Wpis przypisany do kategorii: Instalacja kominków. Hasła tematyczne: .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*